Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları kategoriye göre hikayeler

Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
J.K. Lasser's Your Income Tax 2021: For Preparing Your 2020 Tax Return
Prepare your 2020 taxes like a pro J.K. Lasser's Your Income Tax 2021: For Preparing Your 2020 Tax Re
J.K. Lasser Institute
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Legal Division Reference Book (2019 Edition)
The Legal Division Handbook relies essentially on the Supreme Court cases that have developed Fourth,
U.S. Department of Homeland Security
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Terk Sebebiyle Boşanma (TMK m. 164) / Türk Hukukunda
Boşanma Hukukuna Genel Bakış / Terk Sebiyle Boşanma / Boşanma Davalarında Usul / Terk Sebebiyle Boşan
Seher Kandil
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı
Kitabın 7. Basısını Temmuz 2016’da yayınlamıştım. Mevcudu tükendi; yeni bası gündeme geldi.Kitabın me
Erdener Yurtcan
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Uluslararası Hukuka Giriş 1
Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal al
Hasan Mor
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Kişisel Verilerin Korunması
Veri etkinliklerinin yaygınlaşması, yeni uygulamalar ile gelişmesi; bilişim teknolojilerinin gittikçe
Elif Küzeci
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
The historical Christ, or, An investigation of the views of Mr. J.M. Robertson, Dr. A. Drews, and Prof. W.B. Smith
This book has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literat
Frederick C. Conybeare
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Miras El Kitabı
Bu kitapla; Miras Hukuku kapsamına giren bir çok dava konusunun ve sorunların hemen yanıtlanması ve ç
Erhan Günay
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
SCHÖNFELDER OHNE §§ Dürckheim-Griffregister Nr. 1910 (2019/175.EL): 80 mit Gesetzesabkürzungen (BGB, StGB, ZPO) bedruckte Griffregister für die ... die Gesetzessammlung des C.H. Beck Verlag.
90 Registeretiketten (sog. Griffregister) mit Akronymen: (BGB, StGB, ZPO) fr den SCHNFELDER, C.H. Bec
Constantin Dürckheim
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Üçüncü Dalga Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma
Bu kitap yirminci yüzyıl sonlarının önemli belki de en önemli küresel siyasal gelişmesi hakkındadır Y
Samuel P. Huntington
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı
Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları Soyadı Kavramı Türk Hukukunda ve Yabancı Hukuklarda Evli Kadı
Yıldız Abik
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
The South Devon Hunt: a history of the hunt from its foundation, covering a period of over a hundred years, with incidental reference to neighbouring packs
This book has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literat
Edward J. F Tozer
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı) / İş Hukukunda
İşveren için iş sırları hayati öneme sahiptir. İşverenin bilgisi ve izni olmaksızın bir üçüncü kişiye
M. Fatih Uşan
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Rekabet Hukuku ile İlgili Makaleler
Rekabet Hukuku ile İlgili Makaleler adlı kitapta yer alan makaleler şöyledir;Türkiye – İsveç Rekabet
H. Ercüment Erdem
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Tapu Sicili ve Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu
4721 sayılı Medeni Kanunun 1007 nci maddesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devl
M. Altuğ İmamoğlu
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Estatut d’autonomia de Catalunya Estatuto de Autonomía de Cataluña
EDICIÓN 2020. Vigencia y actualización de esta edición VERIFICADAS el 15/10/2020. Este libro es una E
Aprende la Ley
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
4773 Sayılı ve 4857 Sayılı İş Kanunu ndan önce işçi bakımından iş güvencesi bulunmamaktaydı işveren h
Cuma Arif Demir
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Every Landlord's Tax Deduction Guide
Maximize your tax deductions Rental real estate provides more tax benefits than almost any other inv
Stephen Fishman
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Yargısal Görevlerinden Dolayı Hakimlerin "Tazminat" Sorumluluğu ile Hakimlere, C. Savcılarına ve Avukatlara Karşı İşlenen Hakaret Suçları
"Yargı görevi" genelde bireyler arasındaki çıkar çatışmalarını hüküm verme yoluyla gidermeyi amaçlaya
Seçkin Yayıncılık; 1. baskı
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
İdari Yargıda Fer'i Müdahale
Yetkin Yayınları İdari Yargıda Feri Müdahale
Yetkin Yayınları
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
The Artist's repository; or, Encyclopedia of fine arts (Volume I)
This book has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literat
Alpha Editions
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı (2 Cilt Takım)
Beta Basım Yayın Prof Dr Ömer Teomana Armağan I II Cilt
Kolektif
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları
Roma Medeni Usul Hukukunda Yargılama Roma Medeni Usul Hukukunda Yargı Organları ve Süjeleri Roma Mede
Meral Sungurtekin Özkan H. Gökçe Türkoğlu Özdemir
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Indian Law Handbook - Second Edition (March 2017)
There are three sovereign entities in the United States 1 - federal, state, and tribal. Tribal govern
U.S. Department of Homeland Security
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
T.C. Emekli Sandığı Kanunu
Danıştay Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi KararlarıFormlar ve Dilekçe Örnekleri Örneklerle K
Şevket Tezel Ali Tezel
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Avukatlık Meslek Kuralları
Avukatlık meslek kuralları avukatlık mesleğinin toplumsal saygınlığını sağlamak ve geliştirmek amacıy
M.Lamih Çelik
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Tüketici Hukuku Dersleri
Bu kitap başta hukuk fakülteleri olmak üzere tüm lisans düzeyindeki öğrencilerin ders kitabı düşünüle
İ. Yılmaz Aslan
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
B: Pretty Watercolor / Gold | Super Cute Monogram Initial Letter Notebook | Personalized Lined Journal / Diary | Perfect for Writing / Note Taking | ... Monogram Composition Notebook, Band 1)
Who says notebooks have to be boring? Beautiful Watercolor Floral Design. Personalized Monogram Compo
New Nomads Press
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları)
2007 yılında başlayan Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumlarının yedincisinin kitabını oluşturan bu ese
Funda Başaran Yavaşlar-Tuğçe Karaçoban Güneş
okumak kayıt olmadan
Hukuki Eğitim ve Başvuru Kaynakları
Fikri Mülkiyet Hukuku İle Rekabet Hukuku'nun Teknolojik Yeniliklerin Teşvikindeki Rolü
Fikri mülkiyet ve rekabet kurallarının birlikte uyum içerisinde uygulandığı bir hukuki düzen teknoloj
N. Ayşe Odman Boztosun
okumak kayıt olmadan