Adnan Gerçek kindle Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır.

ZIP 5.1 Mb
RAR 10.6 Mb
EXE 7.9 Mb
APK 5.2 Mb
IOS 7.7 Mb
Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır.

Kindle Format 8 (KF8), Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. Amazon Kindle kitapları için Mobi 7'nin yerini alan en yeni nesil dosya formatıdır.
Kindle Fire'da kullanılır. Ayrıca yazılım sürümü 4.1.0 veya üzeri, Kindle for PC ve Kindle Reader for Mac ile dördüncü nesil Kindle cihazlarında da desteklenir.
Kindle cihazları, diğer birçok e-Kitap okuyucusu tarafından kullanılan EPUB dosya biçimini desteklemez. Bunun yerine, Amazon'un tescilli e-kitap biçimlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır: AZW, MOBI ve daha yeni cihazlarda KF8.
Bu biçimler, yeniden akış, zengin biçimde biçimlendirilmiş e-kitap içeriği için tasarlanmıştır ve DRM kısıtlamalarını destekler, ancak EPUB'dan farklı olarak özel biçimlerdir.

Not. Eski mobipocket formatı HTML ve CSS ile oluşturulmuştur ve EPUB gibi .opf ve .ncx gibi bazı Open eBook (OEB) dosyalarını kullanır. Başlangıçta Palm Pilot gibi düşük güçlü mobil cihazlar için tasarlandı.

Kindle KF8, Amazon'un tescilli biçiminde kodlanmıştır, yayıncılar aşağıdaki iş akışını kullanarak Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. Kindle kitapları oluşturur:

KindleGen adlı ücretsiz bir yazılım kullanın. Kindle kitabı oluşturmak için bir komut satırı aracıdır. KindleGen, Adnan Gerçek'dan HTML, XHTML veya EPUB gibi Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. kitaptaki orijinal içeriği kabul eder.
Adobe InDesign için Kindle Plugin adlı ücretsiz bir yazılımın eklenmesiyle Adobe InDesign'ı kullanın. Bu eklenti, bir yayıncının Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. içeriğini InDesign'dan Kindle KF8 formatına dönüştürmesine olanak tanır.
Kindle kitapları oluşturmak ve bunları Amazon'da satmak için Amazon'un self servis araçlarını kullanın: Kindle Direct Publishing Platform (KDP).
Üçüncü taraf dönüştürücü araçlarını kullanın (açık kaynaklı e-kitaplar gibi).
Profesyonel dönüşüm hizmetleri için dış kaynak kullanımı
Kindle'da yayınlamak için yazarlar genellikle içeriklerini aşağıdaki biçimlerde yazarlar ve tamamlandıktan sonra Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. dosyalarını Kindle biçimine dönüştürürler.
- Kelime (DOC veya DOCX)
- HTML (ZIP, HTM veya HTML)
- ePub (EPUB)
- Adobe PDF (PDF)
- Mobipocket (MOBI veya PRC)


Biçim seçin
pdf epub doc
yazar
Tarafından yayınlandı

Aeryn Cartwright N&S Collection Gerardus Blokdyk 20,3 x 0,2 x 26 cm 20,3 x 0,4 x 26 cm 20,3 x 0,3 x 26 cm 1 Ocak 2020 29 Ağustos 2009 28 Şubat 2018 21,6 x 0,6 x 27,9 cm NAN RIEWALDT 1 Ocak 2013 3 Haziran 2009 15,2 x 0,7 x 22,9 cm 31 Ağustos 2012 15,2 x 0,6 x 22,9 cm Icon Group International Kolektif
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Adnan Gerçek Doğan Şenyüz Mehmet Yüce
isbn 13 978-6257983457
Sayfa sayısı 400 sayfa
Yayımcı Ekin Basım Yayın
Tarafından yayınlandı Vergi Hukuku - Genel Hükümler: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır. 1 Ocak 2020

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. VERGİ HUKUKUNUN KONUSU, KAPSAMI VE HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ II. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ III. VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN AYRIMLAR İKİNCİ BÖLÜM VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI I. HUKUKİ NİTELİKLERİNE GÖRE KAYNAKLAR II. KURALLARI KOYAN ORGANLARA GÖRE KAYNAKLAR III. KURALLARIN GÖRÜNÜM BİÇİMİNE GÖRE KAYNAKLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI I. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI II. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI III. VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (YORUM) IV. VERGİ HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA VE TAKDİR YETKİSİ V. VERGİLEMEDE İSPAT VE DELİL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR I. VERGİ KAVRAMI II. VERGİLENDİRME YETKİSİ III. VERGİNİN KONUSU IV. İSTİSNA V. MÜKELLEF VI. MUAFİYET VII. VERGİ SORUMLUSU VIII. VERGİ ÖDEVLİSİ IX. VERGİ HUKUKUNDA EHLİYET X. VERGİYİ DOĞURAN OLAY XI. YASAK FAALİYETLER XII. ÖZEL SÖZLEŞMELER XIII. VERGİ HUKUKUNDA TEMSİL XIV. VERGİDEN KAYNAKLANAN ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI BEŞİNCİ BÖLÜM MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ II. MÜKELLEF HAKLARI ALTINCI BÖLÜM DEĞERLEME VE AMORTİSMAN I. İKTİSADİ KIYMET DEĞERLERİ II. ENFLASYON DÜZELTMESİ III. AMORTİSMANLAR YEDİNCİ BÖLÜM VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ I. VERGİ İDARESİNİN GÖREVLERİ VE TEŞKİLAT YAPISI II. VERGİ İDARESİNİN DENETİM VE BİLGİ EDİNME YOLLARI SEKİZİNCİ BÖLÜM VERGİLENDİRME SÜRECİ I. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ II. VERGİ BORCUNU ORTADAN KALDIRAN HALLER DOKUZUNCU BÖLÜM VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER I. SÜRELERİN ÖNEMİ II. SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI III. SÜRELERİN HESAPLANMASI IV. SÜRELERİN UZAMASI VE SEBEPLERİ ONUNCU BÖLÜM VERGİ KABAHATLERİ VE SUÇLARI I. KABAHAT VE SUÇ KAVRAMI II. VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI III. VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI IV. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI ONBİRİNCİ BÖLÜM VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI III. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ONİKİNCİ BÖLÜM VERGİ ALACAĞININ TAKİBİ VE TAHSİLİ I. VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR II. VERGİ ALACAĞININ RIZAEN ÖDENMESİ VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR III. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ IV. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI VERGİLEME I. ULUSLARARASI VERGİLEME KAVRAMI II. ULUSLARARASI VERGİLEMENİN KAPSAMI

En son kitaplar

benzer kitaplar

Türk Vergi Sistemi 2020: 7194 Sayılı Kanun Değişiklikleri Dikkate Alınmıştır.


okumak kayıt olmadan
Innovations in Sport for Development and Peace Research


okumak kayıt olmadan
Notebook Planner I'm A Football Coach I Stop When I'm Done Not When I'm Tired Job Title Working Cover: Lesson, To Do List, Lesson, 6x9 inch, Schedule, Journal, Money, 114 Pages


okumak kayıt olmadan
Notebook Planner Gnome St Patrick s Day Adult Kids: 114 Pages, 6x9 inch, Home Budget, Planning, Personalized, Money, Agenda, Planner


okumak kayıt olmadan
Heinama tasir al-hudud al-idariyya al-dakhliyya hududan dawliyya (When Boundaries Become Borders): Athar iqama al-hudud ala al-muhawwar al-hududiyya ... frontier zones) (Contested Borderlands)


okumak kayıt olmadan