Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik - Güvenirlik: SPSS'de Çözümleme Adımları ile Birlikte okumak kayıt olmadan

ZIP 5.1 Mb
RAR 7.9 Mb
EXE 10.7 Mb
APK 6.9 Mb
IOS 7.8 Mb
Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik - Güvenirlik: SPSS'de Çözümleme Adımları ile Birlikte

Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Bu kitap, "temel istatistiksel yöntemler" ve "geçerlik-güvenirlik" gibi iki ayrı kitap olacak nitelikteki konuyu elden geldiğince bütünleştirmeye çalışan bir temel istatistik kitabı olmanın yanı sıra, içerdiği bazı konular (çok etkenli denemeler, çoklu doğrusal regresyon, geçerlik ve güvenirlik, faktör analizi) nedeniyle temel istatistik kitabı olmanın ötesinde bir özelliğe sahiptir. Kitapta, temel konuların kavramsal boyutta öğretilmesine çalışmak gibi bir amaç hedeflenmiştir. Bu nedenle de sözel yorumlara oldukça fazla yer verilmiş ve neden-niçin-nasıl sorularını en aza indirici bir yaklaşım izlenmiştir. Kitapta, ilgili örneklerin SPSS istatistiksel yazılımı ile çözümüne ilişkin adımlar, bölüm sonlarında ya da metin aralarında İstatistiksel Yazılımlardan Yararlanma başlığı altında verilmiştir. Kitapta, ham veriye dayanan birçok örnek olduğu için bilgisayar okur-yazarlığı olan bir okuyucu, kitaptaki örnekleri istatistiksel yazılımlara aktararak ve ilgili yolları izleyerek ilgili çözümlemeleri kolayca yapabilecektir. Kitaptaki tüm konular en az bir örnekle somutlaştırılmıştır. Verilen örneklerin bir bölümü Bölüm 1'de verilen veri gruplarına dayandırılmıştır. Böylece okuyucunun, tümel bir araştırma bulgusunu nasıl değerlendireceği konusunda bilgi elde etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Verilen örneklerin çoğu farklı yorumlarla sunulduğu ve de daha önce anlatılmamış bilgileri içerdiğinden, ilgili konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından örneklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi yararlı olacaktır.


Biçim seçin
pdf kindle epub doc
yazar
Tarafından yayınlandı

15 x 0,4 x 22 cm 1 Haziran 2018 BrownTrout Publisher 15 x 0,6 x 22 cm Flower Love Press 1 Ocak 2018 15 x 0,3 x 22 cm 15 x 0,7 x 22 cm Dazzle Book Press Collectif U.S. Department of the Interior 30 Eylül 2020 Kolektif 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 28 Şubat 2018 1 Ocak 2016 1 Ocak 2000 15 x 0,5 x 22 cm
okumak okumak kayıt olmadan
Sürüm ayrıntıları
yazar Reha Alpar
isbn 10 6055681870
isbn 13 978-6055681876
Sayfa sayısı 372 sayfa
Yayımcı Detay Yayıncılık; 4. baskı
Dilim Türkçe
Tarafından yayınlandı Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik - Güvenirlik: SPSS'de Çözümleme Adımları ile Birlikte 1 Ocak 2000

En son kitaplar

benzer kitaplar

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler


okumak kayıt olmadan
Elemanter Sayılar Kuramı: Sayılar Teorisine Giriş


okumak kayıt olmadan
Elektrik Enerjisi Üretimi İletimi ve Dağıtımı


okumak kayıt olmadan
Thomas Kalkülüs Cilt:1


okumak kayıt olmadan
COMPORTEMENT EN FLEXION 4 POINTS DE L'INCONEL 600: Synergie oxydation-déformation sous sollicitation thermomécanique (350-550°C) (Omn.Univ.Europ.)


okumak kayıt olmadan
Matematik Cilt 1


okumak kayıt olmadan