Orange Hippo epub The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books)

ZIP 8.7 Mb
RAR 9.8 Mb
EXE 7.5 Mb
APK 7.3 Mb
IOS 5.2 Mb
The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books)

Orange Hippo yazarının The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books) kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books) kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books) kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar

1 Haziran 2018 21,6 x 0,2 x 27,9 cm Emily Grace 21,6 x 0,3 x 27,9 cm Komisyon 1 Ocak 2018 1 Ocak 2017 Lina Scatia 1 Ocak 2016 Kolektif 21 x 0,6 x 29,7 cm Dream Darling Journals 1 Ocak 2015 15,2 x 0,7 x 22,9 cm 15,2 x 0,6 x 22,9 cm Pretty Planners 2019-2020 18 Haziran 2018 21,6 x 0,6 x 27,9 cm
okumak okumak kayıt olmadan
yazar The Little Guide to Friends: The One About Their Best One Liners (Little Books) Orange Hippo

Friends may have stopped filming in 2004 but Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe and Joey have never left our screens or our hearts. Now let their words comfort and cajole you through the tricky, sticky and downright funny times in life. The One About Their Best One Liners contains 170 quotes straight from the mouths of Manhattan's most famous sextet. They'll be there for you as you tackle some of the biggest topics in our existences: life, work, dating, relationships, self-knowledge, sarcasm and … food. Could it BE any easier to get life advice from your favourite Friends characters? "I'm gonna go get one of those job things."Rachel faces reality after cutting financial ties with her dadAs seen on BuzzFeed.com, 16 December 2015 "I'm Chandler and I make jokes when I'm uncomfortable."Chandler fumbles introducing himself to Monica's ex, RichardAs seen on BuzzFeed.com, 22 September 2014.

En son kitaplar

benzer kitaplar