Saklı Kalmış Bir Destan Kutü'l Amare Zaferi okumak kayıt olmadan

ZIP 10.9 Mb
RAR 9.2 Mb
EXE 7.7 Mb
APK 5.4 Mb
IOS 8.4 Mb
Saklı Kalmış Bir Destan Kutü'l Amare Zaferi

Kûtü'l-Amâre Zaferi, dünyaya hükmetmiş büyük imparatorluklar içinde sadece Osmanlı Cihan Devleti'nin Çanakkale Savaşı'nı ve Kûtü'l-Amâre Muharebesi'ni kazanıp, bu muhteşem gâlibiyetleri yaşadıktan ve "Kuğunun Son Çığlığı"nı gök kubbeye saldıktan sonra ihtişamlı bir gurûb ile batışına tarihin şâhitlik ettiği saklı kalmış bir büyük destandır. Kûtü'l-Amâre Zaferi; Anadolu'dan Kıbleye doğru akan Dicle ve Fırat sularının bu büyük kahramanlık hâtıralarını sînesinde sakladığı ve Mirliva Halil (Kut) Paşa'nın ifâdesiyle "Tarihin bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülâta uğradığı" ve bu azîz milletin îmanından aldığı kuvvet ve ecdadından tevârüs ettiği asâletle tarihe yazdığı son şâheser fermandır. Kûtü'l-Amâre Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın İrak Cephesi'nde her türlü imkânsızlık içinde mücâdele eden Türk Ordusu'nun 143 günlük çetin bir kuşatmanın ardından; içlerinde "5 general, 476 subay ve toplam 13.309 askerin" bulunduğu 6. Ingiliz Tümeni'nin tamamını 29 Nisan 1916 tarihinde kayıtsız şartsız esir aldığı öksüz bir gâlibiyettir. Kûtü'l-Amâre Zaferi, Ay Yıldızlı bayrağımızın remzettiği değerler manzûmesinde ifâdesini bulan ve Tevhîd kalemiyle yazılan; "Sünnet sancağındaki îman", "Vahdet ırmağındaki umman" ve "Rahmet kucağındaki Sübhan yazısı"dır.


Biçim seçin
pdf kindle epub doc
yazar
Tarafından yayınlandı

15 x 0,4 x 22 cm 1 x 13,5 x 21 cm 30 Eylül 2020 1 Ocak 2018 1 Ocak 2016 1 Haziran 2018 Flower Love Press Collectif 15 x 0,5 x 22 cm Komisyon 1 Ocak 2017 BrownTrout Publisher U.S. Department of the Interior 28 Şubat 2018 15 x 0,6 x 22 cm 15 x 0,3 x 22 cm Kolektif 21,6 x 0,6 x 27,9 cm
okumak okumak kayıt olmadan
Sürüm ayrıntıları
yazar Mehmet Güneþ
isbn 10 6053423343
isbn 13 978-6053423348
Sayfa sayısı 316 sayfa
Yayımcı Akçağ Yayınları; 1. baskı
Dilim Türkçe
Tarafından yayınlandı Saklı Kalmış Bir Destan Kutü'l Amare Zaferi 1 Ocak 2017

En son kitaplar

benzer kitaplar

Savaşçının Dokuz İlkesi


okumak kayıt olmadan
Tarihi Metin Çalışmalarında Usul Birinci Kitap


okumak kayıt olmadan
Oğuz Şehirleri ve Oğuzlar


okumak kayıt olmadan
Kurd ü Ecem-Diroka Siyasi Ya Kurden İrane


okumak kayıt olmadan
Camiud-Düvel Selçuklular Tarihi II. Cilt


okumak kayıt olmadan