Wicked Books Press epub Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids

ZIP 9.8 Mb
RAR 10.4 Mb
EXE 6.4 Mb
APK 5.1 Mb
IOS 5.3 Mb
Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids

Wicked Books Press yazarının Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc

23 Temmuz 2017 14,8 x 0,5 x 21 cm 12 Eylül 2017 edition cumulus 21 x 0,5 x 29,6 cm Emily Grace 12 Ekim 2016 22 Mayıs 2016 Kolektif J B SBoon Insight Editions 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 14,8 x 0,7 x 21 cm 21,6 x 0,2 x 27,9 cm Collectif 25 Şubat 2018 28 Şubat 2018 21 x 0,5 x 29,7 cm
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Nifty Cat Pattern for Kids Wicked Books Press

Primary Composition Notebook: Handy Primary Composition Book with Story Space for Kids!Primary Composition Notebook Features 100 sturdy, white primary pages with dashed middle line and story space The perfect notebook for kindergarten, preschool and school; Grades K-2 For handwriting methods like Zaner-Bloser, D'Nealian or McDougal Littell Measures 8 x 10 in; excellent for handwriting, drawing or doodling Sturdy matte cover, professionally bound, to protect your book Designed in USA

En son kitaplar

benzer kitaplar

Primary Composition Notebook: Awesome Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Story Paper Journal | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Comic Superhero Print for Boys & Girls


okumak kayıt olmadan
Primary Composition Notebook: Awesome Space Handwriting Notebook with Dashed Mid-line and Drawing Space | Grades K-2, 100 Story Pages | Cool Galaxy Crocodile Print for Kids


okumak kayıt olmadan
POTERIE RAKU: carnet de suivi-journal fiches de projets sculpture céramique et cuisson primitive-mosaïque-initiation modelage moulage tournage-atelier ... art japonais-cuisine et maison-clay-160 p


okumak kayıt olmadan
2022 Planner: Tattoos Legs on Man Planner Monthly Calendar with U.S./UK/ Canadian/Christian/Jewish/Muslim Holidays– Calendar in Review/Notes 8 x 10 in.


okumak kayıt olmadan
Tiny Tattoos: Over 1,000 Small Inspirational Artworks


okumak kayıt olmadan