HUANG KERSON epub PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF

ZIP 5.5 Mb
RAR 6.9 Mb
EXE 9.5 Mb
APK 5.3 Mb
IOS 9.2 Mb
PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF

HUANG KERSON yazarının PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar
Boyutlar ve boyutlar
Tarafından yayınlandı

1 Ocak 2018 1 Haziran 2018 1 Ocak 2014 Kolektif 30 Eylül 2020 15 x 0,3 x 22 cm 15 x 0,6 x 22 cm 1 x 13,5 x 21 cm 1 Ocak 2016 U.S. Department of the Interior Collectif BrownTrout Publisher Dazzle Book Press 15 x 0,5 x 22 cm 28 Şubat 2018 15 x 0,4 x 22 cm Flower Love Press 21,6 x 0,6 x 27,9 cm
okumak okumak kayıt olmadan
yazar HUANG KERSON
isbn 10 9789814434966
isbn 13 978-9814434966
Yayımcı World Scientific Publishing Company; Revised ed.. baskı
Dilim İngilizce
Boyutlar ve boyutlar 15,5 x 2 x 23,1 cm
DE OLDUĞU GİBİ 9814434965
Tarafından yayınlandı PHYSICS AND OUR WORLD: REISSUE OF THE PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN HONOR OF VICTOR F WEISSKOPF 1 Ocak 2014

As the proceedings of a symposium in honor of Victor Weisskopf at MIT, this volume contains papers by leaders of physics at the time, including M Delbruck, M Gell-Mann, H Bethe, T D Lee, B R Mottelson, W K H Panofsky, E Purcell, J Schwinger, S M Ulam, and others. Some papers address problems in the philosophy of physics, and physics and society, that are timeless in nature. But the symposium had a historical significance, in that it took place at a historic juncture of particle physics - the emergence of the Standard Model owing to experiments that point to the existence of quarks. Some of the papers reflect both the pre-quark and post-quark points of view. For these reasons, these proceedings merit reissue and reexamination.

En son kitaplar

benzer kitaplar

Clinical Examination: A Problem Based Approach


okumak kayıt olmadan
Thomas Kalkülüs Cilt:1


okumak kayıt olmadan
COMPORTEMENT EN FLEXION 4 POINTS DE L'INCONEL 600: Synergie oxydation-déformation sous sollicitation thermomécanique (350-550°C) (Omn.Univ.Europ.)


okumak kayıt olmadan
Matematik Cilt 1


okumak kayıt olmadan
Isı ve Kütle Transferi (Çengel)


okumak kayıt olmadan
Elemanter Sayılar Kuramı: Sayılar Teorisine Giriş


okumak kayıt olmadan