Friedrich Tinhof kindle Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln

ZIP 5.6 Mb
RAR 6.4 Mb
EXE 5.7 Mb
APK 6.1 Mb
IOS 6.2 Mb
Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln

Kindle Format 8 (KF8), Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln Amazon Kindle kitapları için Mobi 7'nin yerini alan en yeni nesil dosya formatıdır.
Kindle Fire'da kullanılır. Ayrıca yazılım sürümü 4.1.0 veya üzeri, Kindle for PC ve Kindle Reader for Mac ile dördüncü nesil Kindle cihazlarında da desteklenir.
Kindle cihazları, diğer birçok e-Kitap okuyucusu tarafından kullanılan EPUB dosya biçimini desteklemez. Bunun yerine, Amazon'un tescilli e-kitap biçimlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır: AZW, MOBI ve daha yeni cihazlarda KF8.
Bu biçimler, yeniden akış, zengin biçimde biçimlendirilmiş e-kitap içeriği için tasarlanmıştır ve DRM kısıtlamalarını destekler, ancak EPUB'dan farklı olarak özel biçimlerdir.

Not. Eski mobipocket formatı HTML ve CSS ile oluşturulmuştur ve EPUB gibi .opf ve .ncx gibi bazı Open eBook (OEB) dosyalarını kullanır. Başlangıçta Palm Pilot gibi düşük güçlü mobil cihazlar için tasarlandı.

Kindle KF8, Amazon'un tescilli biçiminde kodlanmıştır, yayıncılar aşağıdaki iş akışını kullanarak Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln Kindle kitapları oluşturur:

KindleGen adlı ücretsiz bir yazılım kullanın. Kindle kitabı oluşturmak için bir komut satırı aracıdır. KindleGen, Friedrich Tinhof'dan HTML, XHTML veya EPUB gibi Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln kitaptaki orijinal içeriği kabul eder.
Adobe InDesign için Kindle Plugin adlı ücretsiz bir yazılımın eklenmesiyle Adobe InDesign'ı kullanın. Bu eklenti, bir yayıncının Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln içeriğini InDesign'dan Kindle KF8 formatına dönüştürmesine olanak tanır.
Kindle kitapları oluşturmak ve bunları Amazon'da satmak için Amazon'un self servis araçlarını kullanın: Kindle Direct Publishing Platform (KDP).
Üçüncü taraf dönüştürücü araçlarını kullanın (açık kaynaklı e-kitaplar gibi).
Profesyonel dönüşüm hizmetleri için dış kaynak kullanımı
Kindle'da yayınlamak için yazarlar genellikle içeriklerini aşağıdaki biçimlerde yazarlar ve tamamlandıktan sonra Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln dosyalarını Kindle biçimine dönüştürürler.
- Kelime (DOC veya DOCX)
- HTML (ZIP, HTM veya HTML)
- ePub (EPUB)
- Adobe PDF (PDF)
- Mobipocket (MOBI veya PRC)


Biçim seçin
pdf epub doc

Dazzle Book Press 15 x 0,7 x 22 cm Collectif 1 Ocak 2017 Flower Love Press 1 Ocak 2016 1 Ocak 2018 1 Haziran 2018 28 Şubat 2018 15 x 0,4 x 22 cm 15 x 0,5 x 22 cm U.S. Department of the Interior 30 Eylül 2020 BrownTrout Publisher 15 x 0,3 x 22 cm Kolektif 15 x 0,6 x 22 cm 21,6 x 0,6 x 27,9 cm
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln Friedrich Tinhof Theresia Klonner Wolfgang Fischer Kathrin Gerstendorf Helmut Girlinger Markus Paul

Die Bände dieser Mathematikreihe sind für den Unterricht an Bildungsanstalten fürElementar- und Sozialpädagogik erstellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Kompetenzorientierunggelegt. Die Bücher bieten eine optimale Vorbereitung auf die standardisierteReife- und Diplomprüfung.Bei sämtlichen vollständig durchgerechneten Beispielen und Übungsaufgaben werdendie vier Handlungskompetenzen berücksichtigt:A Modellieren und TransferierenB Operieren und TechnologieeinsatzC Interpretieren und DokumentierenD Argumentieren und Kommunizieren

En son kitaplar

benzer kitaplar

Mathematik für die Berufsreifeprüfung (Teil 1) + digitales Zusatzpaket + E-Book


okumak kayıt olmadan
Mathematik für die Berufsreifeprüfung (Teil 2) + digitales Zusatzpaket + E-Book


okumak kayıt olmadan
Mathematik IV HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik IV HAK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik III HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik V HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan