Friedrich Tinhof epub Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln

ZIP 8.4 Mb
RAR 7.2 Mb
EXE 8.3 Mb
APK 5.8 Mb
IOS 5.1 Mb
Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln

Friedrich Tinhof yazarının Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc

Collectif 28 Şubat 2018 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 1 Ocak 2016 30 Eylül 2020 1 Ocak 2017 1 Ocak 2018 15 x 0,4 x 22 cm 15 x 0,7 x 22 cm 15 x 0,5 x 22 cm 1 Haziran 2018 Kolektif Flower Love Press 15 x 0,3 x 22 cm 15 x 0,6 x 22 cm BrownTrout Publisher U.S. Department of the Interior Dazzle Book Press
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Mathematik III BAFEP/BASOP - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln Friedrich Tinhof Theresia Klonner Wolfgang Fischer Kathrin Gerstendorf Helmut Girlinger Markus Paul

Die Bände dieser Mathematikreihe sind für den Unterricht an Bildungsanstalten fürElementar- und Sozialpädagogik erstellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Kompetenzorientierunggelegt. Die Bücher bieten eine optimale Vorbereitung auf die standardisierteReife- und Diplomprüfung.Bei sämtlichen vollständig durchgerechneten Beispielen und Übungsaufgaben werdendie vier Handlungskompetenzen berücksichtigt:A Modellieren und TransferierenB Operieren und TechnologieeinsatzC Interpretieren und DokumentierenD Argumentieren und Kommunizieren

En son kitaplar

benzer kitaplar

Mathematik für die Berufsreifeprüfung (Teil 1) + digitales Zusatzpaket + E-Book


okumak kayıt olmadan
Mathematik für die Berufsreifeprüfung (Teil 2) + digitales Zusatzpaket + E-Book


okumak kayıt olmadan
Mathematik IV HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik IV HAK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik III HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan
Mathematik V HLW/HLM/HLK + digitales Zusatzpaket - Erklärungen, Aufgaben, Lösungen, Formeln


okumak kayıt olmadan