Hititler: Unutulmuş Bir İmparatorluğun Öyküsü (Kapak değişebilir) okumak kayıt olmadan

ZIP 6.4 Mb
RAR 6.9 Mb
EXE 7.3 Mb
APK 6.3 Mb
IOS 8.1 Mb
Hititler: Unutulmuş Bir İmparatorluğun Öyküsü (Kapak değişebilir)

MÖ 14. yüzyılda Hititler Yakın Doğu'da büyük bir siyasi ve askeri güç haline gelmişlerdi. Üstünlüklerini nasıl elde ettiler? Sürdürmekte ne kadar başarılı oldular? Çöküşlerinin ve orta-dan kaybolmalarının nedeni neydi? 19. yüzyılın önemli Asuro-loglarından Archibald H. Sayce yaşadığı dönemde Hitit yazısı ve hiyeroglifleri çözülememiş olsa da bu önemli sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Hititlerin yaşadığı önemli bölgenin keşfi, "kadim tarihin öy-küsü" olarak tanımlanır. Hiçbir şey Eski Ahit'le yakın ilişkisi bulunan, seçkin bir ırktan gelen bu unutulmuş halkın yeniden canlandırılması kadar ilginç olamaz. Bu kitabın sayfalarında bu canlandırmanın Mısır ve Asur yazıtlarının, Küçük Asya'daki ga-rip görünümlü anıtların ve hala tam çözümlenememiş hiye-rogliflerin değerlendirilmesiyle nasıl başarıldığı sergilenecek. On yıl öncesine kadar bu "öykü" dile getirilemiyor ve Hititle-rin dünya tarihinde oynadığı rol bilinmiyordu. Ama artık bizler İbrahim'in dostları ve Uriya'nın mensup olduğu ırk konusunda daha fazla bilgi sahibiyiz.


Biçim seçin
pdf kindle epub doc
yazar
Tarafından yayınlandı

21 x 0,6 x 29,7 cm Dream Darling Journals 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 15,2 x 0,6 x 22,9 cm 1 Haziran 2018 1 Ocak 2016 15,2 x 0,7 x 22,9 cm Emily Grace 21,6 x 0,3 x 27,9 cm Komisyon Lina Scatia 18 Haziran 2018 1 Ocak 2015 1 Ocak 2018 21,6 x 0,2 x 27,9 cm Pretty Planners 2019-2020 1 Ocak 2017 Kolektif
okumak okumak kayıt olmadan
Sürüm ayrıntıları
yazar Arthur Gilman A. H. Sayce Ekin Duru
isbn 10 6050208670
isbn 13 978-6050208672
Yayımcı Say Yayınları
Dilim Türkçe
Tarafından yayınlandı Hititler: Unutulmuş Bir İmparatorluğun Öyküsü (Kapak değişebilir) 24 Kasım 2021

En son kitaplar

benzer kitaplar

The A to Z of Amazon prime membership subscription: A detailed guide about Amazon prime membership cost, benefits, cancellation etc.


okumak kayıt olmadan
Kartaca: Bir Afrika İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü


okumak kayıt olmadan
Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler


okumak kayıt olmadan
Şeytanın Çırağı: Akuma no deshi


okumak kayıt olmadan
Alçaklığın Evrensel Tarihi (Kapak değişebilir)


okumak kayıt olmadan