Louis Renou epub Hinduizm

ZIP 10.3 Mb
RAR 6.1 Mb
EXE 8.2 Mb
APK 5.1 Mb
IOS 6.6 Mb
Hinduizm

Louis Renou yazarının Hinduizm kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Hinduizm kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Hinduizm kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar
Boyutlar ve boyutlar
Tarafından yayınlandı

15,2 x 0,6 x 22,9 cm 1 Ocak 2015 Emily Grace 21,6 x 0,2 x 27,9 cm 1 Ocak 2016 Pretty Planners 2019-2020 21,6 x 0,3 x 27,9 cm 19,5 x 1 x 13,5 cm 1 Ocak 2018 21,6 x 0,6 x 27,9 cm Kolektif Komisyon 1 x 13,5 x 21 cm 1 Haziran 2018 Lina Scatia 18 Haziran 2018 1 Ocak 2017 Dream Darling Journals
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Louis Renou
isbn 10 9754703620
isbn 13 978-9754703627
Sayfa sayısı 133 sayfa
Yayımcı İletişim Yayınları; 1. baskı
Dilim Türkçe
Boyutlar ve boyutlar 19,5 x 1 x 13,5 cm
Tarafından yayınlandı Hinduizm 1 Ocak 2016

Hinduizm, yaklaşık 4.000 yıllık geçmişiyle ve 1 milyardan fazla inananıyla Hıristiyanlık ve İslâm’dan sonra bugün dünyanın en büyük üçüncü dini. İndus Vadisi’nde ortaya çıktığı günden bu yana sürekli bir gelişim izleyen bu ibadet, ahlâk ve toplumsal düzen öğretisi, birçok teolojiyi ve felsefeyi aynı şemsiye altına toplamış engin ve derin bir bilgi kaynağı. Belli bir dogmaya ya da denetleyici otoriteye bağlı olmayan, bu sayede çeşitliliğe ve farklılıklara hoşgörülü bir yaklaşım izleyen Hinduizm, farklı bakış açısıyla 20. yüzyıldan itibaren Batı kültüründe de karşılık kazanmıştır. 20. yüzyılın en önemli Hindoloji uzmanlarından sayılan Louis Renou, kitabında Hinduizm’in karma, dharma, samsara, yoga, kast gibi temel kavramlarını açıklarken, Şiva, Vişnu, Krişna, Rama gibi belli başlı tanrılarına, Vedalar, Upanişadlar, Puranalar gibi temel metinlerine değiniyor. Ortaya, evreni açıklama yolunda dünyanın en eski bilgi kaynaklarından biri üzerine referans bir eser çıkıyor.

En son kitaplar

benzer kitaplar