P. Grivet epub Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1

ZIP 9.9 Mb
RAR 7.3 Mb
EXE 10.9 Mb
APK 7.5 Mb
IOS 7.9 Mb
Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1

P. Grivet yazarının Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1 kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1 kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1 kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar

1 Ocak 2016 1 Ocak 2018 BrownTrout Publisher 15 x 0,3 x 22 cm Kolektif 28 Şubat 2018 15 x 0,7 x 22 cm 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 1 Haziran 2018 U.S. Department of the Interior 30 Eylül 2020 15 x 0,6 x 22 cm 15 x 0,5 x 22 cm Flower Love Press Dazzle Book Press 15 x 0,4 x 22 cm Collectif 1 Ocak 2017
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Electron Optics: 2nd English Edition: v. 1 P. Grivet

En son kitaplar

benzer kitaplar

Thomas Kalkülüs Cilt:1


okumak kayıt olmadan
COMPORTEMENT EN FLEXION 4 POINTS DE L'INCONEL 600: Synergie oxydation-déformation sous sollicitation thermomécanique (350-550°C) (Omn.Univ.Europ.)


okumak kayıt olmadan
Matematik Cilt 1


okumak kayıt olmadan
Isı ve Kütle Transferi (Çengel)


okumak kayıt olmadan
Elemanter Sayılar Kuramı: Sayılar Teorisine Giriş


okumak kayıt olmadan
Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum


okumak kayıt olmadan