Ýbn Sahnun epub Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin

ZIP 9.9 Mb
RAR 10.5 Mb
EXE 10.9 Mb
APK 10.9 Mb
IOS 6.3 Mb
Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin

Ýbn Sahnun yazarının Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar
Boyutlar ve boyutlar
Tarafından yayınlandı

21,6 x 0,3 x 27,9 cm 1 Ocak 2015 1 Ocak 2009 Komisyon 19,5 x 1 x 13,5 cm 15,2 x 0,6 x 22,9 cm Emily Grace 18 Haziran 2018 Kolektif 1 Ocak 2017 1 Haziran 2018 21,6 x 0,6 x 27,9 cm 15,2 x 0,7 x 22,9 cm 1 Ocak 2018 Lina Scatia 21,6 x 0,2 x 27,9 cm Dream Darling Journals Pretty Planners 2019-2020
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Ýbn Sahnun
isbn 10 9755482024
isbn 13 978-9755482026
Sayfa sayısı 138 sayfa
Yayımcı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı; 3. baskı
Dilim Türkçe
Boyutlar ve boyutlar 19,5 x 1 x 13,5 cm
Tarafından yayınlandı Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu'l Muallimin 1 Ocak 2009

İbn Sahnûn, hicrî üçüncü asırda ilim ve kültürün Kuzey Afrika'da yayılmasına ve gelişmesine hizmet eden şahsiyetlerden biridir. Zamanın zor şartlarına rağmen çeşitli sahalarda 28 eser kaleme almış olması onun dinî ilimlerde ulaştığı noktayı gösterir.Bir talimatname diyebileceğimiz nitelikte ve devrindeki temel eğitimle ilgili bazı meseleleri dile getirdiği görülen ve eğitim tarihi açısından dikkatimizi çeken, eğitimle ilgili ilk müstakil eser diyebileceğimiz Adâbu'l-Mııallimîn adlı eserini tercüme ettik ve "Eğitim ve Öğretimin Esasları" adını verdik.Bundan 12 asır önce eğitim ve öğretimin böyle ayrıntılı bir yönetmeliğe bağlanması, İslâm âleminde eğitim çalışmalarının ne kadar erken başladığını gösterir.

En son kitaplar

benzer kitaplar