Halil Kemerli epub Devr-i Tasgir

ZIP 10.7 Mb
RAR 5.7 Mb
EXE 8.3 Mb
APK 5.1 Mb
IOS 8.9 Mb
Devr-i Tasgir

Halil Kemerli yazarının Devr-i Tasgir kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Devr-i Tasgir kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.

XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Devr-i Tasgir kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.

E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.


Biçim seçin
pdf kindle doc
yazar
Tarafından yayınlandı

21,6 x 0,6 x 27,9 cm Komisyon 1 Ocak 2016 BrownTrout Publisher 15 x 0,4 x 22 cm 28 Şubat 2018 Flower Love Press U.S. Department of the Interior 15 x 0,6 x 22 cm Kolektif 15 x 0,5 x 22 cm 30 Eylül 2020 1 Ocak 2017 15 x 0,3 x 22 cm 1 Ocak 2018 1 x 13,5 x 21 cm 1 Haziran 2018 Collectif
okumak okumak kayıt olmadan
yazar Halil Kemerli
isbn 10 6052459034
isbn 13 978-6052459034
Sayfa sayısı 144 sayfa
Yayımcı Baha Kitap; 1. baskı
Dilim Türkçe
Tarafından yayınlandı Devr-i Tasgir 1 Ocak 2018

Hâkim medeniyetin kafa kesmede usta olduğu bilinmeyen bir şey değil. Hâlâ da devam ettiği bir gerçek. Ancak son asırda kafa kesmekten daha şedid bir uygulamayı devreye soktu: O da tasgîr/kafa küçültme. Belki kafa kesme sürecini birinci aşama, kafaları/akılları küçültmeyi de ikinci aşama olarak görmek ve değerlendirmek daha doğru olur. Kafaları küçültme Batının yaptığı alçaklıkların en etkili olanı. Bütün kafaları kesemedi ama bütün kafaları (istisnalar hariç) küçültmeyi gerçekleştirdi. On beşinci asırda başlattığı uğursuz yürüyüşünü yirminci asırda tamamladı ve kafaları istediği ebada (kullanabileceği seviyeye) indirgedi. Sadece küçültmekle kalmadı, halife olarak yaratılan insanı kendisine (laboratuvarına) bağımlı hale getirdi. Artık yeryüzü küçük kafalılar/akıllılarla doldu taştı.

En son kitaplar

benzer kitaplar

Adam Gibi Adam Diyor Ki


okumak kayıt olmadan
Türk Tarihinin Kayıp Yılları 27 Mayıs Akis Kitap


okumak kayıt olmadan
Ortaçağ Tüccarları ve Bankerleri


okumak kayıt olmadan
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Zafer Konuşması


okumak kayıt olmadan
İstanbulun Irgatları: 2.Meşrutiyet'te Sosyalist Bir İşçi Örgütü


okumak kayıt olmadan