üzerinde 1 x 16,5 x 23,5 cm Masanızdaki kitaplar okumak

1 x 16,5 x 23,5 cm parametresine sahip edebi eğilim, Uncategorized, Ders Kitapları, Ders ve Alıştırma Kitapları, Din ve Maneviyat, Edebiyat ve Kurgu, Bilim, Doğa ve Matematik gibi görünüşte açık olmayan kategorilerde bile, bir kişinin manevi dünyasına özel bir ilgi gösterir. Ana şeyin, büyük fikirler değil, sıradan insanın Türkçe, Türkçe, Arapça, Arapça, İngilizce, Arapça, Türkçe, Ottoman Turkish deneyimi, hissi olduğu ilan edilir. 1 x 16,5 x 23,5 cm için tipik türler, mersiye, mesaj, mektupta roman, günlük, günah çıkarma motiflerinin ve Uncategorized, Ders Kitapları, Ders ve Alıştırma Kitapları, Din ve Maneviyat, Edebiyat ve Kurgu, Bilim, Doğa ve Matematik'in hakim olduğu türlerdir. Bir örnek, akıl kültüyle rasyonel klasisizmin aksine, duygu ve şehvet kültünü öne süren 1 x 16,5 x 23,5 cm ile 256 kitaplarından herhangi biri.

Bilim, Doğa ve Matematik
İkincil Enerji Üretimi ve Elektrik Motorları
1. ELEKTRİK 2. ELEKTRİK MOTORLARI 3. DOĞRU AKIM ELEKTRİK MOTORLARI 4. ALTERNATİF AKIM MOTORLARI 5. ÜN
H. Hüseyin Öztürk
okumak kayıt olmadan
Edebiyat ve Kurgu
Ben Nasıl Ben Oldum?
Belki artık anne karnında beklemekten sıkılan bebek, şöyle düşünmektedir: Artık buradan çıkmak istiyo
Ali Arda
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü
Küreselleşmeyle birlikte işletmeler arasındaki rekabetin artması, kaynakların kullanımında bir ölçüm
S. Erdal Dinçer
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Terceme-i Kitabü'l - Filaha (Ziraat Kısmı)
Ortaçağın en önemli ziraat-botanik alimlerinden olan İbn Avvam Kitabü'l - Filaha adlı eseri ile tanın
İbn Avvam
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Kimyacılar İçin Matematik
Kitapda metin içinde çözülmüş ikiyüz kadar örnek vardır. Ayrıca, çözümleri kısaca (bazen ayrıntıları
M. Ayhan Zeren
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe: Prof. Dr. Bülent Okay'ın 35. Meslek Yılı Anısına
“Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe” “Prof. Dr. Bülent OKAY’ın 35. Meslek Yılı Anısına”
Gonca Ünal Chiang
okumak kayıt olmadan
Tarih ve Eleştiri
ŞAİRİN SAHNEYE DÜŞEN GÖLGESİ
HAZIRLANIYOR
Kolektif
okumak kayıt olmadan
Ansiklopediler ve Ders Rehberleri
Risaletü’t - Tarih-i Nadir Şah: Makale-i Vakı'a-ı Muhasara-i Kars
Kolektif
okumak kayıt olmadan
Yer Bilimleri
Çankaya'dan Beştepe'ye: Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimleri
Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılının Ekim ayında Celal Bayar'a başbakanlık görevini verirken "Valileri
M. Serhan Yücel
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar
İnsanın fıtratında var olan ve ona doğuştan ilham edilen yaratıcısını arama, bilme, tanıma ve ibadet
Abdurrezzak Tek
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
İslam'ın Vizyonu: İnanç ve Uygulama
"İslam'ın üzerine yazılmış çok sayıda eser, İslam'ın çağdaş dünya ile canlı bir ilişki içinde olduğun
William Chittick
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Mesnevi-i Ma'nevi Şerhi 12. Cilt
“Haza kitabu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. “Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıll
H. Hüseyin Top
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Gurbet
Suriye’de çatışmaların tüm ülkeye yayıldığı 2011 yılından bu yana üç buçuk milyonu aşkın Suriyelinin
Mert Çakır
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
El - Akidetu’t - Tahaviyye
İmam Ebu Ca'fer et-Tahavi el-Hanefi el-Mısri rahmetullahi aleyh bu kitap için şöyle der:"Bu risale; ü
İbn Ebi'l-İzz El-Hanefi
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
Nüzul Sırasına Göre Kur’an’ı Kerim Meali: Maksadı ve Yorumu
Bilindiği üzere Allah, Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber’e yazılı bir metin olarak değil hitap üslubu il
Mustafa Çevik
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Özel Ceza Hukuku Cilt 5: Genel Tehlike Yaratan Çevreye Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar (TCK m. 170 196)
Özel Ceza Hukuku'nun, bu kitapla beşinci cildi tamamlanıyor. Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2
Eylem Aksoy Retornaz
okumak kayıt olmadan
Eğitim Araştırmaları ve Öğretim Kitapları
Üniversiteler İçin Türkçe - 1: Türkçe Dilbilgisi, Edebiyat, Kültür, Halkbilim Araştırma Metinleri ve İncelemeleri, Kompozisyon Çalışmaları, Uygulamaları
Üniversiteler için türkçe - 1 ders kitabı, yüksekokul ve fakültelerde okutulan Türk Dili Dersleri içi
M. Baki Gökçe
okumak kayıt olmadan
Muhasebe
Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları
Vergi muhasebesi kavramı aslında işletmeler için büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü yapılan muhaseb
Selim Tuna
okumak kayıt olmadan
Ders Kitapları
Newsletter 2017
We are honored to bring to you our new book "Newsletter 2017".Since 2010, at the end of each year we
H. Ercüment Erdem
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
Zübdetü’l Ahkam
Müslümanların daha çok ihtiyaç duydukları fıkhi meseleleri dört mezhebe göre gayet muhtasar bir şekil
Siracüddin Ömer b. İshak el-Hindi
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Kutb'un Husrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri
Bu çalışma, Altın Ordu sahasında yazılmış en eski Türkçe metinolarak bilinen Kutub mahlasını kullanan
Necmettin Hacýeminoðlu
okumak kayıt olmadan
Klasikler
Mimar Sinan Camilerinde Sembolizm
Sinan mimarisinin anlam boyutu hangi derinliklere iniyor? Bu mimari, göremediğimiz başka değerleri de
N. Çiçek Akçýl Harmankaya
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Hz. Peygamber (s.a.s) Döneminde Aile Hayatı
İslam toplumunun temeli Hz. Peygamber (sas) döneminde atılmıştır. Bu dönem Müslümanlar için referans
Ahmet Acarlıoğlu
okumak kayıt olmadan
Ders Kitapları
Sui Generis İdari Hakimlik (2 Kitap Takım)
Sui Generis İdari Hâkimlik Çözümlü Hukuk İktisat Maliye Soruları kitabı, büyük çoğunluğu akademisyen
Ahmet Emre
okumak kayıt olmadan
Meslekler ve Endüstriyel Sektörler
Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyet Muhasebesi Lojistik Hedef Maliyetleme Kalite Maliyetleri
01. Günümüz Ekonomik Çevresi ve Maliyet Muhasebesi 02. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme FTM Yaklaşımının
Rüstem Hacırüstemoğlu
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
Hadislerle İlim Ve Hikmet Camiu’l-Ulum ve’l-Hikem (2 Cilt Takım): İmam Nevevi’nin Kırk Hadis Şerhi
Bizi, İslam dinine ulaştıran, insanların en hayırlısı olan Rasulullah’ın (sav) sünneti ile bize ikram
İbni Recep El Hanbeli
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Ticari İşletmenin Devri
Ticari işletmenin devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Yeni düz
M. Fatih Cengil
okumak kayıt olmadan
Din ve Maneviyat
Hücciyyetü’s Sünneti’n Nebeviyye Mine’l Kur’âni’l Azim (Sünnetin Delil Oluşu)
Muhammed Salih Ekinci
okumak kayıt olmadan
Ders Kitapları
Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının Kurulması ve Etkisi
Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan ticari ilişkiler yaygınlaşmıştır. Bu ticari ilişkilerden doğan uy
Cansu Yener Keskin
okumak kayıt olmadan
Uncategorized
Següzeştname-i Hindi Mahmud + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli
Hindi Mahmud
okumak kayıt olmadan